เข้าสู่ระบบ

นาฬิกา

ปฏิทิน

กุมภาพันธ์ 2020
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนบ้านหนองหว้าเดิมตั้งอยู่ในกลุ่มหมู่บ้านหนองหว้า  หมู่ที่ 2 ตำบลเขาฉกรรจ์  อำเภอสระแก้ว  
จังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านหนองหว้า
อาคารเรียนหลังแรกมีราษฎรได้รวบรวมกำลังทรัพย์  กำลังกาย  ในการจัดสร้างขึ้น  โดยมีนายหม่อนบัวนาค 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูที่ เป็นหัวหน้าในการรวบรวม
บุคคลของหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการจัดหาทุนและสิ่งของต่างๆ  คือ
1.  นายสงวน  บริจาคที่ดิน  จำนวน  6  ไร่  คิดเป็นเงิน   400  บาท
2.  นายสมบูรณ์  เดชโสภา  บริจาคสังกะสี เป็นเงิน  2,000  บาท
3.  ราษฎรได้รวบรวมเงินซื้อที่ดินของนายสงวน  เพิ่มเติมอีก  จำนวน  10  ไร่เศษคิดเป็นเงิน  600  บาท
รวมเนื้อที่ของโรงเรียนบ้านหนองหว้า  ทั้งหมดประมาณ  16  ไร่เศษ  เมื่อมีที่ดินและ
งบประมาณพอสมควร  ชาวบ้านจึงได้จัดหา  เสา  ไม้เครื่อง  สร้างอาคารเรียนขึ้นแบบอาคา
ชั่วคราว  แบบ ป.1  จำนวน  2  ห้องเรียน  ขนาด 9 X 8   เมตร  เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วครา
เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2516 ตัวอาคารยังไม่เสร็จสมบูรณ์พอใช้การได้ชั่วคราว 
และได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนขั้นในวันที่  12  กันยายน  2514
แต่ยังไม่มีครูที่จะทำการสอนนักเรียน

ต่อมาได้บรรจุนายประพันธ์   ผาเจริญ  เข้ามาสอนเป็นครูคนแรก  ตามหนังสือคำสั่งขององค์การบริหารราชการ
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
  ที่  1027 /2514  
ลงวันที่  13  ตุลาคม  2514  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2514 
และเป็นผู้ปฏิบัติการแทนครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  19  ตุลาคม พ.ศ. 2514  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  และได้ดำรงตำแหน่ง
ครูใหญ่ ใน พ.ศ. 
2518 ต่อมาหมู่บ้านหนองหว้าได้แยกหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ ตำบลเขาฉกรรจ์  และในปี  พ.ศ. 2528 
ได้เปลี่ยนเป็นหมู่ที่ ตำบลหนองหว้าในวันที่  1  ธันวาคม พ.ศ. 2536
ได้จัดตั้งจังหวัดสระแก้วและในวันที่  30  เมษายน พ.ศ. 2537  ได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์
และได้จัดตั้งเป็นอำเภอเขาฉกรรจ์เมื่อ วันที่
  11  ตุลาคม พ.ศ. 2540
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองหว้า  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลหนองหนองหว้า  อำเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้ว
พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  แบบ สามัญ/2
พ.ศ. 2521 ได้งบประมาณสร้างบ้านพัก ครู หลัง แบบ  สามัญ/2
และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1 จำนวน  1  หลัง    4 ห้องเรียน
พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณจากทางราชการจัดสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ก จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน
พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณจากทางราชการจัดสร้างส้วม  จำนวน  1  หลัง
พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์  จำนวน  1  หลัง
พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  102/26 จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน
พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  แบบ  601/26  จำนวน  1 หลัง  4  ที่
พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช. 102/26  จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียน  
และสนามวอลเลย์บอลสนาม ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองหว้ามีนายญาณวรุตม์  พิณสายดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน  มีข้าราชการครูทั้งสิ้น  10  คน  มีนักเรียน  200  คน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สาระหน้ารู้


           

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 037-540-433  

Copyright © 2011. All Rights Reserved.